Nieuwe pagina 4

Wat is CB?


CB of Citizen Band is een hobby waarbij men radioverbindingen tot stand brengt tussen 2 of meer personen die zijn uitgerust met een zendontvanger. Dit is een toestel waarin zowel een ontvanger als een zender in zit. Duwt men op de PPT (Puch To Talk knop), dan is men aan het zenden, anders ontvangt men op dezelfde frequentie. Het aantal kanalen waarmee alle niet al te verouderde toestellen zijn uitgerust bedraagt 40. Sommige toestellen bezitten over veel meer kanalen maar deze zijn dan niet officieel goedgekeurd en mogen dus niet gebruikt worden. De meest gebruikte modulatievorm is FM, maar ook AM en SSB worden in mindere mate gebruikt. Echter, niet ieder toestel is voor laatstgenoemde modes uitgerust. Het maximaal toegelaten vermogen bedraagt 4 Watt, behalve voor AM waar dit slechts 1 Watt is.

Genius Designz (Free web templates, Photoshop tutorials, PHP Coding and more...)